آموزش AutoCAD 2014

تماس بگیرید
مالیات تماس بگیرید
  • کد محصول: 2014
  • موجودی: عدم موجودی در انبار

بررسی اجمالی

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد -دوره مقدماتی ۱- مح...
شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد


-دوره مقدماتی
۱- محیط عمومی برنامه
مقدمه - ورود به برنامه - محیط عمومی برنامه

۲ - نوار وضعیت
نوار وضعیت - گزینه Lock

۳ - نوار ابزار Quick Access
نوار ابزار Quick Access

۴ - تغییر رنگ Drawing Area
تغییر رنگ Drawing Area

۵ - ایجاد، ذخیره و باز کردن فایل ها
ایجاد یک سند جدید - ذخیره فایل ها - باز کردن فایل ها

۶ - اصول کار با دستگاه های مختصات
اصول کار با دستگاه های مختصات

۷ - روش مختصات دهی مطلق
روش مختصات دهی مطلق

۸ - روش مختصات دهی نسبی
روش مختصات دهی نسبی مطلق - روش مختصات دهی نسبی قطبی

۹ - روش مختصات دهی Ortho
روش مختصات دهی Ortho

۱۰ - نحوه استفاده از ماوس
نحوه کار با ماوس - ترسیم اشکال با استفاده از روش Ortho

۱۱ - بررسی و ترسیم اشکال ترکیبی
تعیین زوایای اشکال ترکیبی - ترسیم اشکال ترکیبی

۱۲ - روش های ترسیم دایره
روش های ترسیم دایره (۱) و (۲)

۱۳ - قابلیت Object Snap
قابلیت Object Snap

۱۴ - دستگیره های Q'Snap (١)
تعیین نقطه مرکزی خط و محل تقاطع - تعیین محل تلاقی، امتداد و مرکز دایره

۱۵ - دستگیره های Q'Snap (٢)
دستگیره های Quadrant و Tangent - ترسیم خطوط عمودی و موازی توسط دستگیره های O’Snap

۱۶ - دستگیره های Q'Snap (٣)
دو دستگیره نخست پالت Object Snap - دستگیره Mid Between 2 Points

۱۷ - تنظیمات قابلیت O’Snap
تنظیمات قابلیت O’Snap

۱۸ - روش های مختلف کپی کردن
کپی کردن اشکال - دستور Offset

۱۹ - حذف قسمت های اضافی اشکال
حذف قسمت های اضافی اشکال

۲۰ - ترسیم اشکال ترکیبی
ترسیم اشکال ترکیبی بدون توجه به ابعاد - ترسیم اشکال ترکیبی با توجه به ابعاد شکل نمونه

۲۱ - دستور Extend
دستور Extend

۲۲ - روش های انتخاب
روش انتخاب Single - روش های انتخاب Window ،Crossing و All - روش های انتخاب WP ،CP ،Fence و Last

۲۳ - نقش دستورهای ویرایشی
نقش دو دستور Move و Rotate - نقش دو دستور Mirror و Scale

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست


-دوره متوسط

۱ - دستور Stretch
دستور Stretch

۲ - ترسیم کمان و مستطیل
روش های ترسیم کمان - ابزار Rectangle - نقش دستور Chamfer در ابزار Rectangle - نقش دو دستور Fillet و Width در ابزار Rectangle

۳ - ترسیم چند ضلعی
ترسیم چند ضلعی با استفاده از روش Center - ترسیم چند ضلعی با استفاده از روش Edge

۴ - ابزار Polyline
ابزار Polyline - نقش دستور Halfwidth در ابزار Polyline - سایر زیرفرمان های ابزار Polyline

۵ - دستورهای ویرایشی Fillet و Chamfer
دستور Fillet - دستور Chamfer

۶ - ترسیم بیضی
ترسیم بیضی

۷ - ابزار Construction Line
ابزار Construction Line - زیرفرمان های ابزار Construction Line

۸ - ترسیم خطوط Ray
ترسیم خطوط Ray

۹ - ابزار Multiple Points
ابزار Multiple Points - تنظیمات ابزار Multiple Points

۱۰ - نقش دو دستور Divide و Measure
نقش دو دستور Divide و Measure

۱۱ - ابزار Donut و دستورهای ویرایشی
ابزار Donut - نقش دستورهای Region ،Revision Cloud و Wipeout

۱۲ - تغییر سطح قرارگیری اشکال
تغییر سطح قرارگیری اشکال - دستور Break

۱۳ - درج هاشور
درج هاشور با استفاده از روش Add Select Objects - درج هاشور با استفاده از روش Add Pick Points

۱۴ - اصول ویرایشی دستور Hatch
اصول ویرایشی دستور Hatch

۱۵ - اتصال اشکال با هاشورها
نحوه اتصال اشکال با هاشورها - تعیین نقطه مبنای قرارگیری الگو

۱۶ - درج گرادیان بر روی اشکال
درج گرادیان بر روی اشکال

۱۷ - هاشور زدن اشکال
هاشور زدن Islandها - هاشور زدن اشکال باز

۱۸ - دستور Boundary
دستور Boundary

۱۹ - نقش دکمه Measure در اندازه گیری
نقش دکمه Measure در اندازه گیری

۲۰ - تعیین مساحت
تعیین مساحت اشکال پیوسته و ناپیوسته - تعیین مساحت اشکال ترکیبی - کم کردن مساحت اشکال از یکدیگر

۲۱ - قابلیت های پارامتریک
قابلیت های پارامتریک - قیود پانل Dimensional

۲۲ - استفاده از قیود پارامتریک
استفاده از قیود پارامتریک (۱)، (۲) و (۳)

۲۳ - ترسیم اشکال توسط قیود پارامتریک
ترسیم اشکال توسط قیود پارامتریک

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

-دوره پیشرفته

۱ - کار با لایه ها
کار با لایه ها - کادر Layer Properties

۲ - تنظیمات لایه ها
نحوه ترسیم بر روی لایه ها - نقش سه گزینه ON ،Freeze و Lock

۳ - فیلتر و ذخیره کردن لایه ها
فیلتر کردن لایه ها - ذخیره کردن لایه ها

۴ - امکانات پانل Layers
امکانات پانل Layers - روش انتخاب سریع

۵ - قابلیت Annotation Scale
بررسی قابلیت Annotation Scale

۶ - درج و ویرایش متون یک خطی
درج متن بااستفاده از روش Single Line - تنظیمات روش Single Line

۷ - تنظیمات متن
نقش Styleها - تغییر اندازه متون

۸ - درج متون چندخطی و فارسی
درج متن با استفاده از روش Multiline Text - درج متن فارسی

۹ - دستور Array
دستور Rectangular Array - دستور Path Array

۱۰ - تکثیر دایره ای
تکثیر دایره ای

۱۱ - دستور PEdit
دستور PEdit

۱۲ - زیرفرمان های دستور PEdit
زیرفرمان های دستور PEdit (١)، (٢) و (٣)

۱۳ - اندازه گیری خطوط
اندازه گیری خطوط افقی و عمودی - اندازه گیری خطوط مورب

۱۴ - اندازه گیری زوایا و دوایر
اندازه گیری زاویه، طول کمان، شعاع و قطر

۱۵ - سایر روش های اندازه گیری
روش های اندازه گیری Jogged و Ordinate - سایر دستورات اندازه گیری

۱۶ - اندازه گیری سریع
روش اندازه گیری سریع - اندازه گیری به دو روش Continue و Baseline

۱۷ - اصول ویرایشی اندازه ها
اصول ویرایشی اندازه ها

۱۸ - کار با جداول
روش کار با جداول - ایجاد یک جدول جدید

۱۹ - درج متن در جدول
درج متن در جدول

۲۰ - اصول ویرایشی سلول ها
اصول ویرایشی سلول های یک جدول - ترازبندی و تغییر رنگ پشت زمینه سلول ها

۲۱ - تغییر تنظیمات سلول ها
تعیین ضخامت و نوع خطوط تشکیل دهنده سلول ها - تغییر استایل، کپی قالب بندی و قفل کردن سلول ها

۲۲ - نقش دو دستور Block و Insert
نقش دو دستور Block و Insert

۲۳ - نقش دستور WBlock
نقش دستور WBlock

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب