آموزش Access 2010 , 2013

تماس بگیرید
مالیات تماس بگیرید
  • کد محصول: 2014
  • موجودی: عدم موجودی در انبار

بررسی اجمالی

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد -دوره مقدماتی ۱ - و...
شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد


-دوره مقدماتی
۱ - ورود به Access
مبانی استفاده از Access - مبانی كار با بانک های اطلاعاتی - محیط عمومی برنامه - ایجاد یک بانک اطلاعاتی

۲ - اجزاء بانک اطلاعاتی
مفاهیم مرتبط با پایگاه داده ها - اشیاء سازنده بانک اطلاعاتی (۱) - اشیاء سازنده بانک اطلاعاتی (٢)

۳ - انواع پسوندها در Access
انواع پسوندها در Access

۴ - درج داده ها
درج داده ها در جدول - ویرایش عنوان ستون ها و ذخیره جدول

۵ - اصول ویرایشی جداول
اصول ویرایشی جداول - استفاده از میان برها

۶ - ذخیره و باز كردن بانک اطلاعاتی
ذخیره و باز كردن بانک اطلاعاتی

۷ - كار با دستورات ویرایشی
حالت ویرایش - كپی، برش و چسباندن

۸ - كار با Shutter Bar
كار با Shutter Bar - آشنایی با بانک اطلاعاتی Northwind

۹ - كار با نمای Design
نماهای ویرایشی جداول - تعیین نوع داده ها - طراحی جدول در نمای Design - تغییر ساختار جداول

۱۰ - كار با انواع داده ها
مبانی كار با انواع داده ها - انواع داده ها در Access - كار با امكانات قسمت Field Properties

۱۱ - درج داده های متنی
نوع داده متنی - نوع داده Memo

۱۲ - درج و ویرایش داده های عددی
نوع داده عددی - تنظیمات داده های عددی - كاراكترهای قابل استفاده در Input Mask

۱۳ - نوع داده پولی و تاریخ
نوع داده Currency - نوع داده Date/Time

۱۴ - سایر انواع داده ها
نوع داده Yes/No - نوع داده Hyperlink - نوع داده Attachment

۱۵ - ایجاد كلید اصلی
نوع داده AutoNumber - كلید اصلی

۱۶ - ایجاد یک جدول نمونه ساده
ایجاد جدول نمونه در نمای Datasheet - ایجاد جدول نمونه در نمای Design - كار با Lookup Wizard

۱۷ - ایجاد یک جدول نمونه پیشرفته
ایجاد یک جدول نمونه پیشرفته - درج اطلاعات در جدول نمونه

۱۸ - ویرایش ركوردها و فیلدها
درج و حذف ركوردها - سفارشی سازی نمای Datasheet - اصول ویرایشی فیلدها

۱۹ - مخفی و ثابت كردن فیلدها
مخفی كردن فیلدها - Freeze كردن فیلدها

۲۰ - مرتب سازی فیلدها
مرور و مرتب سازی فیلدها - مرتب سازی چندگانه

۲۱ - فیلتر كردن اطلاعات
مبانی فیلتر كردن اطلاعات - فیلتر كردن گزینشی اطلاعات - فیلتر كردن شرطی اطلاعات

۲۲ - جستجو و جایگزینی داده ها
جستجو و جایگزینی داده ها

۲۳ - اصول چاپ جداول
نمای Print Preview - تنظیمات چاپ

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

-دوره متوسط

۱ - ویژگی Required
جلوگیری از ایجاد فیلد تهی - كاربرد فضای خالی

۲ - تنظیم مقدار پیش فرض
تنظیم مقدار پیش فرض

۳ - كار با Index
استفاده از Index - ایجادIndex تركیبی

۴ - الگوی ورودی
الگوی ورودی

۵ - قوانین سنجش اعتبار
قوانین سنجش اعتبار - سنجش اعتبار داده های Date/Time - سنجش اعتبار داده های متنی

۶ - سنجش اعتبار پیشرفته
سنجش اعتبار پیشرفته - سنجش اعتبار جدول

۷ - فهرست انتخاب
كار با فهرست های انتخاب - ایجاد فهرست انتخاب توسط جداول - ویرایش فهرست انتخاب

۸ - مبانی ایجاد رابطه
آنالیز و تقسیم جداول - لزوم و كاركرد رابطه

۹ - ایجاد رابطه
كار با سربرگ Relationships - ایجاد رابطه

۱۰ - اصول ویرایشی روابط
ویرایش رابطه- مزایای استفاده از روابط - به روز رسانی جداول دارای رابطه - ایجاد روابط توسط فهرست انتخاب

۱۱ - سایر انواع رابطه
رابطه یک به یک - رابطه چند به چند - مروری بر روابط چند به چند

۱۲ - ایجاد یک بانک اطلاعاتی نمونه
طراحی جداول یک موسسه آموزشی - شناخت رابطه میان جداول - گسترش بانک اطلاعاتی - چاپ رابطه

۱۳ - آنالیز یک بانک اطلاعاتی نمونه
آنالیز یک بانک اطلاعاتی نمونه

۱۴ - كار با Queryها
مبانی كار با Queryها - اصول طراحیQueryها

۱۵ - ایجاد و ویرایشQueryها
ایجاد Query توسط Wizard - ایجادQuery در نمای Design (١) - ایجادQuery در نمای Design (٢) - استفاده از عبارات شرطی درQueryها - ایجاد یک Join Query

۱۶ - كار با یک بانک اطلاعاتی نمونه
ایجاد جداول و روابط- ایجاد انواع Query

۱۷ - نماهای ویرایشی جداول
نمای PivotTable - نمای PivotChart

۱۸ - كار باMacroها
مبانی كار باMacroها - ایجاد یک Macro

۱۹ - مبانی ورود و خروج داده ها
مبانی ورود و خروج داده ها

۲۰ - نقش دستور Copy
خروجی گرفتن توسط دستور Copy - وارد كردن داده ها توسط دستور Copy

۲۱ - روش های Import و Export
روش های Import و Export

۲۲ - وارد كردن و خروجی گرفتن از اطلاعات
وارد كردن داده ها - وارد كردن اطلاعات از Excel - خروجی گرفتن از اطلاعات

۲۳ - حفاظت از بانک اطلاعاتی
حفاظت از بانک اطلاعاتی

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

-دوره پیشرفته
۱ - Query پارامتریک
Query پارامتریک

۲ - فیلد محاسباتی
انجام محاسبات توسط Queryها - ایجاد یک فیلد محاسباتی

۳ - محاسبات تركیبی و تاریخ
محاسبات تركیبی- محاسبات تاریخ

۴ - فیلد محاسباتی و داده های متنی
فیلد محاسباتی و داده های متنی

۵ - كار با Queryهای عملیاتی
Queryهای عملیاتی- كار با Query ایجاد جدول

۶ - ایجاد Queryهای الحاقی
مبانی كار با Query الحاقی- ایجاد Query الحاقی

۷ - سایر انواع Queryهای عملیاتی
Query به روز رسانی - Query حذف

۸ - ایجاد یک گزارش
مبانی كار با گزارش ها - ایجاد یک گزارش ساده

۹ - نماهای ویرایشی گزارش ها
نماهای ویرایشی گزارش ها - نمای ویرایشی Layout - نمای ویرایشی Design

۱۰ - طراحی گزارش در نمای Design
اصول طراحی گزارش - كار با امكانات Report Header - درج شماره صفحات

۱۱ - اصول ویرایشی نمای Design
افزودن فیلد به گزارش - سایر اصول ویرایشی نمای Design

۱۲ - ایجاد یک گزارش كامل
ایجاد یک گزارش كامل

۱۳ - قالب بندی گزارش ها
كار باTheme ها - قالب بندی كاراكترها - ابزار Format Painter

۱۴ - قالب بندی داده های عددی
قالب بندی داده های عددی

۱۵ - قالب بندی شرطی
اصول قالب بندی شرطی - روش های قالب بندی شرطی (١) - روش های قالب بندی شرطی (٢)

۱۶ - ویرایش گزارش ها
امكانات سربرگ Arrange - ایجاد گزارش های Columnar

۱۷ - كار با Controlها
ایجاد Text Box - كار با سایر Controlها

۱۸ - چاپ گزارش ها
چاپ گزارش ها

۱۹ - ایجاد یک Form جدید
مبانی كار با Formها - ایجاد یک Form ساده- ایجاد Form توسط Form Wizard

۲۰ - نماهای ویرایشی Formها
نماهای ویرایشی Formها

۲۱ - كار با Formها در نمای Design
طرح بندی Formها - ایجاد Form در نمای Design

۲۲ - ویرایش داده ها و فیلدهای یک Form
كار با پانل Property Sheet - مرور و ویرایش داده های Formها

۲۳ - فیلتر كردن پیشرفته اطلاعات
كار با دستور Filter By Form - ذخیره فیلترها در Query

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب