آموزش 3ds Max 2014

تماس بگیرید
مالیات تماس بگیرید
  • کد محصول: 2014
  • موجودی: عدم موجودی در انبار

بررسی اجمالی

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد -دوره مقدماتی ۱ - و...
شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد


-دوره مقدماتی
۱ - ورود به برنامه
مقدمه - محیط عمومی برنامه - نوار منو - نوار ابزار اصلی - نماهای دید

۲ - ابزارهای کنترل Viewportها
ابزارهای بزرگ نمایی - ابزارهای مرور Viewportها - ابزارهای چرخاندن Viewportها

۳ - مکعب دید
مکعب دید - تنظیمات مکعب دید (۱) و (۲)

۴ - ابزار Steering Wheels
ابزار Steering Wheels

۵ - طرح بندی Viewportها
طرح بندی Viewportها - حالت های مختلف نمایش اجسام

۶ - تنظیمات اولیه Viewportها
ویرایش محدوده رندر - ایجاد برش و غیرفعال کردن Viewportها

۷ - افزودن تصویر به پشت زمینه
افزودن تصویر به پشت زمینه Viewport

۸ - ایجاد و ذخیره فایل ها
ایجاد اسناد جدید - ذخیره و باز کردن فایل ها

۹ - پانل دستور
پانل دستور - کار با Roll Outها

۱۰ - سربرگ Create
امکانات سربرگ Create

۱۱ - جسم هندسی Box
نحوه ایجاد جسم هندسی Box - روش های طراحی Box

۱۲ - تغییر نام و انتخاب اجسام
رول آوت Name & Color - اصول و روش های انتخاب

۱۳ - اجسام هندسی استاندارد
جسم هندسی Sphere - اجسام هندسی Cylinder و Torus - اجسام هندسی Teapot ،Cone و GeoSphere - اجسام هندسی Tube ،Pyramid و Plane

۱۴ - اجسام هندسی Extended (١)
اجسام هندسی Hedra و Chamferbox - اجسام هندسی Oil Tank و Spindle

۱۵ - اجسام هندسی Extended (٢)
اجسام هندسی Gengon ،RingWave و Prism - اجسام هندسی Torus Knot - سایر اجسام هندسی

۱۶ - منوی Geometry
منوی Geometry

۱۷ - درج انواع درب و پنجره
نحوه ایجاد انواع درب - ایجاد و ویرایش پنجره های Awning - کار با سایر انواع پنجره ها

۱۸ - درج و ویرایش گیاهان
درج گیاهان و درختان - اصول ویرایش گیاهان و درختان

۱۹ - ایجاد دیوار و پلکان
نحوه ایجاد دیوار - نحوه ایجاد پلکان - تنظیمات پلکان ها

۲۰ - انتخاب ناحیه ای
انتخاب ناحیه ای

۲۱ - حرکت دادن، چرخاندن و تغییر اندازه
ابزار Select & Move - ابزار Select & Rotate - تغییر اندازه اجسام

۲۲ - تکثیر اجسام
تکثیر اجسام با استفاده از گیزموی حرکتی - تکثیر اجسام با استفاده از گزینه Clone

۲۳ - قرینه سازی
اصول و مبانی قرینه سازی

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست


-دوره متوسط
۱ - گروه بندی اجسام
گروه بندی اجسام

۲ - سربرگ Modify
سربرگ Modify - تغییر تعداد سگمنت ها

۳ - تنظیم پارامترهای اجسام
تنظیم پارامترهای کره و استوانه - تنظیم پارامترهای سایر اجسام هندسی

۴ - ساخت سیب
ساخت بدنه سیب - افزودن ساقه به سیب

۵ - ترسیم خط
جسم دو بعدی Line - روش های ترسیم خط

۶ - رول آوت Rendering
پارامترهای رول آوت Rendering - اجسام دو بعدی Circle ،Arc و NGon

۷ - درج متن
درج متن

۸ - درج اجسام دو بعدی
اجسام دو بعدی Egg ،Rectangle ،Ellipse و Donut - اجسام دو بعدی Star ،Helix و Section

۹ - ویرایش اجسام دو بعدی
ویرایش Splineها (۱) و (۲)

۱۰ - اصول رندر
اصول رندر و ذخیره سازی تصاویر - تنظیمات رندر

۱۱ - اصول نورپردازی
اصول مقدماتی نورپردازی

۱۲ - درج انواع نورها
نورهای Spot - سایر انواع نور

۱۳ - تنظیمات نورها
تنظیمات عمومی نورها - تنظیم رنگ و شدت نور

۱۴ - جلوه های نوری
جلوه های نوری - تنظیمات عمومی جلوه های نوری - طراحی افکت تابش نور خورشید

۱۵ - کادر Material Editor
کادر Material Editor

۱۶ - تنظیمات کادر Material Editor
تنظیمات کادر محاوره ای Material Editor (١) و (٢) - رول آوت های پیش فرض کادر Material Editor - رول آوت Blinn Basic Parameters

۱۷ - ایجاد متریال با استفاده از Mapها
ایجاد متریال با استفاده از Mapها

۱۸ - انواع Shaderها
انواع Shaderها - نحوه ایجاد متریال فلز و شیشه - نحوه ایجاد متریال شیشه

۱۹ - متریال سیب
نحوه ایجاد متریال سیب

۲۰ - اصلاح ساختار اجسام توسط متریال ها
متریال سیب و اصلاح ساختار آن - نحوه ایجاد متریال پرتقال

۲۱ - ایجاد سایر انواع متریال
نحوه ایجاد متریال برگ - نحوه ایجاد متریال شیشه و چاقو - نحوه ایجاد متریال سقف و کف

۲۲ - طراحی مهره سرباز و رخ
طراحی مهره سرباز (ترسیم اولیه)، (ویرایش خطوط محیطی) و (سه بعدی سازی) - طراحی مهره رخ

۲۳ - طراحی مهره فیل
اصول و مبانی اشتراک اجسام - طراحی مهره فیل

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

-دوره پیشرفته
۱ - درج و ویرایش دوربین ها
درج دوربین - اصول ویرایشی دوربین ها

۲ - تنظیم پارامترهای دوربین
تنظیم پارامترهای دوربین (۱) و (۲)

۳ - اصول ایجاد انیمیشن
اصول ایجاد انیمیشن

۴ - ایجاد انیمیشن
ایجاد انیمیشن با استفاده از Auto Key - ایجاد انیمیشن با استفاده از Set Key

۵ - کادر Time Configuration
تنظیمات Timeline - تنظیم نحوه نمایش انیمیشن

۶ - ذخیره انیمیشن
نحوه ذخیره انیمیشن

۷ - حالت های ایجاد انیمیشن
حالت های ایجاد انیمیشن - کادر محاوره ای Curve Editor - تغییر نمودارها و منحنی های حرکتی

۸ - سایر روش های ایجاد انیمیشن
ایجاد انیمیشن با استفاده از جسم Dummy - ایجاد Noise Animation

۹ - ایجاد و ویرایش اسکلت
ایجاد و حرکت دادن اسکلت - حرکات دویدن و پریدن اسکلت

۱۰ - ویرایش حرکات اسکلت
افزودن Footstepها - تغییر مسیر و حذف Footstepها - حرکت استخوان های اسکلت

۱۱ - آماده سازی کاراکتر و درج اسکلت
آماده سازی کاراکتر - درج اسکلت بر روی کاراکتر

۱۲ - تغییر ابعاد استخوان ها
تغییر ابعاد استخوان ها

۱۳ - افزودن چند استخوان به اسکلت
درج انگشت برای اسکلت - ایجاد مهره های گردن - ایجاد زائده پشت سر

۱۴ - اتصال اسکلت به کاراکتر و ایجاد حرکت
اتصال اسکلت به کاراکتر - ایجاد حرکت برای کاراکتر

۱۵ - ایجاد و ویرایش پرچم
نحوه ایجاد پرچم - ویرایش حرکت پرچم

۱۶ - بافت پارچه و افزودن باد
بافت پارچه - افزودن عامل باد

۱۷ - ساخت و ویرایش مو
ساخت مو - اصول ویرایشی مو (۱) و (۲)

۱۸ - طراحی لوگو
ایجاد و ویرایش خطوط محیطی - تعیین میزان گردشدگی خطوط - ایجاد لوگوی سه بعدی

۱۹ - نورپردازی Light Tracer
نورپردازی Light Tracer - اصول ویرایشی Light Tracer

۲۰ - تنظیمات Light Tracer
تنظیمات Light Tracer (١) و (٢)

۲۱ - مبانی طراحی داخلی
ویژگی Snapping

۲۲ - طراحی داخلی - ایجاد اتاق
ترسیم دیوارها - ترسیم پنجره و درج متریال

۲۳ - طراحی داخلی - چیدن مبلمان
ایجاد سقف و کف - چیدن مبلمان

۲۴ - آزمون های عملی
شامل ۶ دوره آزمون

۲۵ - آزمون های تستی
شامل ۶۰ عدد تست

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب