مجموعه های آموزشی

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش 3ds Max 2014

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد -دوره مقدماتی ۱ - ورود به برنامه مقدمه - محیط عمومی برنامه - نوار منو - نوار ابزار اصلی - نماهای دید ۲ - ابزارهای کنترل Viewportها ابزارهای بزرگ نمایی - ابزارهای مرور Viewportها - ابزارهای چرخاندن Viewportها ۳ - مکعب دید مکعب دید - تنظیمات مکعب دید (۱) و (۲) ۴ - ابزار Steer..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش Access 2010 , 2013

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد -دوره مقدماتی ۱ - ورود به Access مبانی استفاده از Access - مبانی كار با بانک های اطلاعاتی - محیط عمومی برنامه - ایجاد یک بانک اطلاعاتی ۲ - اجزاء بانک اطلاعاتی مفاهیم مرتبط با پایگاه داده ها - اشیاء سازنده بانک اطلاعاتی (۱) - اشیاء سازنده بانک اطلاعاتی (٢) ۳ - انواع پسوندها در A..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش After Effects CC

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به صورت زیر است دوره مقدماتی 1- مقدمه مقدمه ۲ - مبانی کار با نرم افزار After Effects چیست؟ - محیط عمومی برنامه - مفاهیم اولیه ۳ - محیط کاری کار با پانل ها - کار با Workspaceها ۴ - ایجاد یک Composition ایجاد یک Composition جدید (۱) - ایجاد یک Composition جدید (۲) ۵ - ذخیره، ایجاد و بازکردن ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش AutoCAD 2014

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد -دوره مقدماتی ۱- محیط عمومی برنامه مقدمه - ورود به برنامه - محیط عمومی برنامه ۲ - نوار وضعیت نوار وضعیت - گزینه Lock ۳ - نوار ابزار Quick Access نوار ابزار Quick Access ۴ - تغییر رنگ Drawing Area تغییر رنگ Drawing Area ۵ - ایجاد، ذخیره و باز کردن فایل ها ایجاد یک سند ج..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش CorelDRAW X6

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی ۱ - آشنایی با نرم افزار مقدمه - آشنایی با نرم افزار CorelDRAW - سربرگ های کادر Welcome Screen ۲ - استفاده از محیط کاری محیط کاری - کار با پانل ها ۳ - ایجاد محیط های کاری سفارشی محیط کاری سفارشی - تهیه خروجی از محیط کاری ۴ - کار با اسناد ذخیره یک سند - ایجاد یک..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش Dreamweaver CC

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی ١ - مقدمه مقدمه ٢ - ورود به نرم افزار معرفی Dreamweaver - کار با Welcome Screen ٣ - محیط برنامه محیط عمومی برنامه - آشنایی با نوار ابزارها ۴ - کار با پانل ها و Workspaceها کار با پانل ها - کار با Workspaceها ۵ - نماهای Dreamweaver نماهای Dreamweaver ۶ -..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش Excel 2010, 2013

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد -دوره مقدماتی ۱ - ورود به Excel Excel چیست؟ - محیط عمومی برنامه - اصول پایه ۲ - ایجاد اسناد ایجاد یک Workbook جدید - اصول طراحی یک Worksheet ۳ - درج داده ها درج و ویرایش داده ها - جابجایی در میان سلول ها ۴ - نوار Ribbon سربرگ های نوار Ribbon - نوار فرمول ۵ - مركز تنظیما..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش Flash CS6, CC

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی ۱ - مقدمه مقدمه - تئوری استفاده از Flash ۲ - کادر Welcome Screen کادر Welcome Screen (١)، (٢) و (۳) ۳ - محیط برنامه و پانل ها محیط عمومی برنامه - تغییر ابعاد پانل ها - کار با محیط های کاری ۴ - ذخیره و فراخوانی فایل ها مبانی ذخیره سازی فایل ها - ذخیره و فراخوان..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش Illustrator CC

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی ١ - آشنایی با نرم افزار مقدمه - معرفی نرم افزار - مبانی تصاویر گرافیکی و برداری ٢ - آشنایی با محیط کاری محیط عمومی برنامه - آشنایی با Document View ٣ - کار با پانل ها کار با پانل ابزار - ویژگی های عمومی پانل ها ۴ - آشنایی با Workspaceها استفاده از Workspaceها ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش InDesign CC

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی     ۱ - مقدمه مقدمه - شروع کار با برنامه ۲ - ایجاد و ذخیره یک سند ایجاد یک سند جدید - آشنایی با تنظیمات یک سند - ایجاد Preset - ذخیره کردن یک سند ۳ - کار با پانل ها کار با پانل ها (۱) - کار با پانل ها (۲) ۴ - کار با Workspaceها کار با Workspace..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش Mac OS X

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی ١ - مقدمه مقدمه ٢ - شبیه ساز راهنمای استفاده از شبیه ساز - شبیه ساز نصب سیستم عامل ٣ - سیستم عامل مک سیستم عامل مک ۴ - مقایسه با دنیای واقعی مقایسه Desktop و دنیای واقعی - مقایسه Finder و دنیای واقعی - مقایسه Mission Control و دنیای واقعی ۵ - مزایای کار با ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش MATLAB 2015

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی ١ - مقدمه مقدمه ٢ - ورود به برنامه آشنایی با محیط کاری - آشنایی با Help - مبانی اولیه ٣ - کار با متغیرها قواعد نام گذاری متغیرها - انواع داده ای متغیر ۴ - مقدمات کار با نرم افزار آشنایی با مفاهیم کلی - کنترل نحوه نمایش مقادیر عددی - کار با Mfileها - درج توضی..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش MS Project 2013

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی ۱ - مقدمه مقدمه ٢ - مبانی و مفاهیم مفاهیم ابتدایی (١) - مفاهیم ابتدایی (٢) - چرخه حیات پروژه - ارکان پروژه ٣ - فواید برنامه ریزی فواید برنامه ریزی (١) - فواید برنامه ریزی (٢) ۴ - ورود به نرم افزار آشنایی با محیط کاری - کار با نماهای مختلف ۵ - کنترل مشخصات ..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش Photoshop CS6

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی ۱ - ورود به نرم افزار مقدمه - ویژگی های عمومی پالت ها - ذخیره و استفاده از Workspaceها ۲ - ایجاد فایل های جدید ایجاد یک فایل جدید (١) و (٢) - مرتب سازی فایل ها ۳ - ذخیره و باز کردن فایل ها ذخیره فایل ها - دستور Save AS - باز کردن فایل ها ۴ - پالت Tools ویژگی ه..

عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آموزش PHP

تماس بگیرید

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد - دوره مقدماتی ١ - آشنایی با PHP مقدمه - آشنایی با PHP ٢ - مروری بر HTML مروری بر HTML (١) - مروری بر HTML (٢) - مروری بر HTML (٣) - مروری بر HTML (٤) ٣ - کار با Xampp نصب Xampp - اجرای Xampp ۴ - آغاز کدنویسی اجرای یک اسکریپت ساده - مفهوم الگوریتم ۵ - دستورات ابتدایی PHP ..

نمایش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)