آموزش Word 2010 , 2013

تماس بگیرید
مالیات تماس بگیرید
  • کد محصول: 2014
  • موجودی: عدم موجودی در انبار

بررسی اجمالی

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد -دوره مقدماتی ۱ - م...
شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد


-دوره مقدماتی
۱ - محیط عمومی برنامه
محیط عمومی برنامه

۲ - ایجاد و ذخیره اسناد
ایجاد یک سند جدید - ذخیره یک سند - فرمت های ذخیره اسناد - باز كردن یک سند

۳ - حالت های مختلف نمایش اسناد
حالت های مختلف نمایش اسناد (١) - حالت های مختلف نمایش اسناد (٢)

۴ - امكانات گروه های Show و Zoom
ابزارهای گروه Show - تغییر بزرگ نمایی سند

۵ - گروه Window
مرتب سازی و تقسیم سند - كار با اسناد پهلو به پهلو

۶ - اصول درج متن
اصول تایپ در Word - اصول تایپ فارسی در Word

۷ - روش های انتخاب متن
انتخاب متن توسط ماوس - انتخاب متن توسط صفحه كلید - كاربرد كلید F8

۸ - روش های مرور اسناد
كار با Scroll Barها - مرور اسناد توسط Bookmarkها

۹ - اصول و روش های ویرایش
ویرایش توسط ابزارهای نوار Ribbon - ویرایش با استفاده از صفحه كلید و ماوس - كار با پانل Clipboard

۱۰ - مبانی جستجو و جایگزینی متن
كار با پانل Navigation - جستجو و جایگزینی متن - جستجوی پیشرفته در سند

۱۱ - افزایش سرعت تایپ
افزایش سرعت تایپ

۱۲ - تنظیمات اسناد
تغییر اندازه صفحات - تغییر جهت قرارگیری صفحات - تنظیم لبه های صفحات

۱۳ - افزودن Watermark
افزودن Watermark

۱۴ - پشت زمینه صفحات
تغییر رنگ پشت زمینه - درج قاب بر روی صفحات

۱۵ - درج سرصفحه و پاصفحه
افزودن سرصفحه و پاصفحه - ایجاد سرصفحه و پاصفحه سفارشی

۱۶ - مدیریت صفحات متنی
كار با صفحات چند ستونی - شماره گذاری خطوط - خط تیره گذاری

۱۷ - اصول قالب بندی
اصول قالب بندی

۱۸ - قالب بندی كاراكترها
قالب بندی توسط نوار Ribbon - قالب بندی توسط كادر Font - قالب بندی توسط Mini Toolbar - تغییر نحوه نگارش كلمات

۱۹ - قالب بندی پاراگراف ها
اصول قالب بندی پاراگراف ها - ایجاد تورفتگی در پاراگراف ها - درج قاب در اطراف پاراگراف ها

۲۰ - مبانی فاصله گذاری
درج فاصله بین خطوط و پاراگراف ها - درج جداكننده خطوط و صفحات

۲۱ - روش های بولت و شماره گذاری
بولت گذاری پاراگراف ها - سفارشی سازی بولت ها - پاراگراف های شماره دار و چند سطحی

۲۲ - اصول و روش های Tab گذاری
مبانی كار با Tabها - نمایش نشانگرهای Tab گذاری - كار با انواع Tab Stopها

۲۳ - كار با خط كش ها
تغییر واحد اندازه گیری خط كش ها - مدیریت Tabها توسط خط كش ها - تنظیم لبه های صفحات توسط خط كش ها - تنظیم تورفتگی توسط خط كش ها

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

-دوره متوسط

۱ - كار با Format Painter
كار با Format Painter

۲ - كار با Styleها
قالب بندی توسط Styleها - اصلاح و ویرایش Styleها

۳ - مدیریت و ایجاد Style Setها
مدیریت Style Setها - ایجاد یک Style Set سفارشی

۴ - Templateها و Themeها
استفاده از Templateهای پیش فرض - استفاده از Templateهای Online - كار با Themeها

۵ - قابلیت بررسی املاء و گرامر
فعال كردن قابلیت بررسی املاء و گرامر - بررسی املاء در هنگام تایپ

۶ - بررسی دستی املاء و گرامر
بررسی املاء به صورت دستی - بررسی گرامر - نحوه مدیریت Dictionaryها

۷ - اصول چاپ
چاپ سریع اسناد - تنظیمات دستور Print

۸ - ایجاد و چاپ مولفه های اختصاصی
ایجاد و چاپ پاكت نامه - ایجاد و چاپ برچسب - تنظیمات چاپ

۹ - نمای Outline
مبانی كار با نمای Outline - ورود به نمای Outline

۱۰ - استفاده از امكانات نمای Outline
نحوه ایجاد Headingها - نحوه تغییر Level عناوین - جابه جایی Topicها

۱۱ - نمایش عناوین سند
نمایش و مخفی كردن عناوین - نحوه نمایش عناوین

۱۲ - كار با اسناد طولانی
روش های مرور اسناد طولانی - مبانی كار با Sectionها - درج Section Breaks

۱۳ - كار با Hyperlinkها
كاربرد Hyperlinkها - درج Hyperlinkها - روش های اتصال و ویرایش Hyperlinkها

۱۴ - درج و ویرایش تصاویر
درج تصاویر - حذف Background از تصاویر - دستور Crop

۱۵ - تغییر تنظیمات تصاویر
تغییر تنظیمات یک تصویر - نقش Picture Styleها

۱۶ - كار با Clip Artها
اصول كار با Clip Artها - درج و ویرایش Clip Artها

۱۷ - ترسیم و ویرایش Drawing Canvas
ترسیم Drawing Canvas - قالب بندی Drawing Canvas

۱۸ - درج Shapeها
درج Shapeها - اصول ویرایشی Shapeها

۱۹ - ویرایش Shapeها
مرتب سازی Shapeها - نحوه اتصال Shapeها - گروه بندی Shapeها

۲۰ - درج و ویرایش SmartArtها
انواع SmartArtها - درج SmartArtها - ویرایش SmartArtها توسط سربرگ Design - ویرایش SmartArtها توسط سربرگ Format

۲۱ - درج و ویرایش Drop Capها
درج Drop Capها - ایجاد یک Drop Cap سفارشی

۲۲ - درج و ویرایش جعبه متن و WordArt
درج جعبه متن - ویرایش جعبه متن - درج و ویرایش WordArtها

۲۳ - درج و ویرایش چارت ها و نمودارها
درج چارت ها و نمودارها - ویرایش چارت ها توسط سربرگ Design - ویرایش چارت ها توسط سربرگ Format (١) - ویرایش چارت ها توسط سربرگ Format (٢) - ویرایش چارت ها توسط سربرگ Format (٣)

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

-دوره پیشرفته
۱ - بررسی ویژگی تصحیح خودكار
ویژگی AutoCorrect - تنظیمات AutoCorrect

۲ - ترجمه كلمات و واژه شمار
نحوه ترجمه كلمات - بررسی واژه شمار

۳ - درج Objectها در سند
درج Objectها در سند

۴ - درج تاریخ و Symbolها
درج تاریخ و زمان - درج Symbolها

۵ - درج معادلات ریاضی
درج معادلات ریاضی در سند - ایجاد و ویرایش یک Equation جدید

۶ - كار با جدول مندرجات
ایجاد جدول مندرجات - به روزرسانی جدول مندرجات - افزودن متن به جدول مندرجات - قالب بندی سریع جدول مندرجات - قالب بندی پیشرفته جدول مندرجات

۷ - مقدمات كار با Index
مبانی استفاده از Index - انتخاب ورودی برای Index

۸ - ایجاد و ویرایش Index
ایجاد Index - به روزرسانی و حذف Index

۹ - ایجاد Cross-Reference
مبانی استفاده از Cross-Reference - افزودن Cross-Reference به سند - ایجاد Cross-Reference با استفاده از Figureها - ساخت جدولی از Figureها

۱۰ - استفاده از Footnote و Endnote
مبانی كار با Footnote و Endnote - ایجاد Footnote و Endnote - قالب بندی Footnoteها و Endnoteها

۱۱ - درج Bibliography
مقدمات كار با Citationها و Bibliography - افزودن Citationها به سند - ایجاد Bibliography

۱۲ - ایجاد جدول
روش های ایجاد جدول - ترسیم جدول توسط كادر Insert Table - ترسیم یک جدول به صورت دستی - حركت در میان سلول های یک جدول

۱۳ - اصول انتخاب در جداول
انتخاب قسمت های مختلف یک جدول (١) - انتخاب قسمت های مختلف یک جدول (٢)

۱۴ - ویرایش سلول های جدول
ادغام و تقسیم سلول ها - تنظیم پهنای ستون ها و ارتفاع ردیف ها

۱۵ - افزودن و حذف مولفه ها در جدول
افزودن ستون ها و ردیف ها به جدول - حذف مولفه های تشكیل دهنده جدول

۱۶ - قالب بندی جداول
استفاده از Styleهای جدول - رنگ آمیزی و تغییر قاب سلول ها - ترازبندی محتویات سلول ها

۱۷- نقش ریاضیات در جداول
نقش ریاضیات در جداول

۱۸ - كار با Quick Access Toolbar
سفارشی سازی Quick Access Toolbar - افزودن ابزارها به Quick Access Toolbar - سفارشی سازی میانبرهای صفحه كلید

۱۹ - تنظیمات پیشرفته
تنظیمات عمومی نمایش - تغییر نحوه نمایش اعداد

۲۰ - مبانی ایجاد صفحات وب
ذخیره سند به عنوان یک صفحه وب - مبانی ایجاد یک صفحه وب - ایجاد صفحه اصلی

۲۱ - طراحی حرفه ای صفحات وب
نقش جداول در طراحی صفحات وب - افزودن Navigation Bar

۲۲ - مدیریت و كنترل صفحات وب
ایجاد محدوده Copyright - افزودن متن و تصویر به صفحه وب - بررسی تنظیمات صفحه وب

۲۳ - محافظت از اسناد
محافظت از اسناد

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب