آموزش Excel 2010, 2013

تماس بگیرید
مالیات تماس بگیرید
  • کد محصول: 2014
  • موجودی: عدم موجودی در انبار

بررسی اجمالی

شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد -دوره مقدماتی ۱ - و...
شامل دوره های مقدماتی ، متوسط و پیشرفته به شرح زیر میباشد


-دوره مقدماتی
۱ - ورود به Excel
Excel چیست؟ - محیط عمومی برنامه - اصول پایه

۲ - ایجاد اسناد
ایجاد یک Workbook جدید - اصول طراحی یک Worksheet

۳ - درج داده ها
درج و ویرایش داده ها - جابجایی در میان سلول ها

۴ - نوار Ribbon
سربرگ های نوار Ribbon - نوار فرمول

۵ - مركز تنظیمات
نوار وضعیت - مركز تنظیمات

۶ - مبانی ذخیره سازی فایل ها
اصول ذخیره سازی - فرمت های جدید Excel

۷ - روش های ذخیره سازی
ذخیره توسط فرمت های قدیمی - مد سازگاری - ذخیره به صورت HTML و PDF - رمزگذاری بر روی اسناد

۸ - بازیابی خودكار
بازیابی خودكار- پانل Document Recovery

۹ - باز كردن فایل ها
اصول باز كردن فایل ها - سربرگ Recent - حالت های مختلف باز كردن اسناد - كار با چندین Workbook

۱۰ - داده ها در Excel
داده ها در Excel - اصول مقدماتی كار با اعداد

۱۱ - نحوه شناسایی داده ها
نحوه شناسایی داده های متنی - نحوه شناسایی داده های عددی - نحوه شناسایی تاریخ- نحوه شناسایی زمان - درج تاریخ و زمان در یک سلول

۱۲ - ویژگی AutoComplete
ویژگی AutoComplete - تنظیم ویژگی AutoComplete

۱۳ - تصحیح و تغییر اندازه خودكار
ویژگی AutoCorrect - ویژگی AutoFit

۱۴ - ویژگی Auto Fill
ویژگی Auto Fill - كار با Auto Fill - فهرست های Auto Fill

۱۵ - انتخاب توسط ماوس
انتخاب سلول ها توسط ماوس - انتخاب توسط روش Two-Step - انتخاب چندین ستون و ردیف

۱۶ - انتخاب توسط صفحه كلید
انتخاب سلول های غیر همجوار - روش AutoSelect - انتخاب سلول ها توسط صفحه كلید

۱۷ - ویرایش داده ها
دستورهای Undo و Redo - اصول ویرایش - استفاده از دستورهای ویرایشی - روش Drag & Drop

۱۸ - پانل Clipboard
پانل Clipboard - تنظیمات پانل Clipboard

۱۹ - بازنشانی سفارشی
بازنشانی سفارشی (١) - بازنشانی سفارشی (٢)

۲۰ - افزودن ستون ها، ردیف ها و سلول ها
افزودن ستون ها و ردیف های جدید - افزودن سلول ها - حذف سلول ها

۲۱ - كار با Worksheetها
اصول كار با Worksheetها - درج و حذف Worksheetها - مخفی كردن Worksheetها - تغییر نام و مرتب سازی Worksheetها

۲۲ - اصول گروه بندی
گروه بندی Worksheetها - گروه بندی و مخفی كردن - گروه بندی و تغییر قالب بندی - گروه بندی و ویرایش داده ها

۲۳ - انتقال Worksheetها
انتقال Worksheet ها

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست


-دوره متوسط

۱ - دستور Go To
دستور Go To

۲ - جستجو و جایگزینی
ویژگی Find - قابلیت Find All - تنظیمات پیشرفته جستجو - قابلیت Replace

۳ - بررسی كننده املایی
بررسی كننده املایی - صرف نظر از كلمات اشتباه - تنظیمات بررسی كننده املایی - تنظیمات دیكشنری Custom

۴ - اصول قالب بندی
مبانی قالب بندی - قالب بندی General - اصول قالب بندی اعداد

۵ - انواع قالب بندی اعداد
قالب بندی های Number و Currency - قالب بندی های Percentage و Fraction - قالب بندی های Scientific و Text - قالب بندی های تاریخ و زمان

۶ - ترازبندی افقی
ترازبندی افقی (١) - ترازبندی افقی (٢)

۷ - ترازبندی عمودی
ترازبندی عمودی - چرخش محتویات سلول ها

۸ - قالب بندی متون
قالب بندی متون - درج Symbol ها

۹ - درج قاب
درج قاب توسط سربرگ Border - تغییر رنگ پشت زمینه - ایجاد قاب توسط نوار Ribbon

۱۰ - ابزار Format Painter
ابزار Format Painter

۱۱ - Style ها
Style ها - ایجاد یک Style جدید - ویرایش یک Style - انتقال Style ها

۱۲ - كار با Theme ها
كار با Theme ها - ایجاد Theme جدید

۱۳ - قالب بندی شرطی
اصول قالب بندی شرطی

۱۴ - انواع قالب بندی شرطی
قوانین برجسته سازی - قوانین Top/Bottom - سایر انواع قالب بندی شرطی

۱۵ - بزرگ نمایی
بزرگ نمایی - تقسیم پنجره Excel

۱۶ - Freeze و مخفی كردن داده ها
Freeze كردن داده ها - مخفی كردن داده ها

۱۷ - چاپ
اصول چاپ - تنظیمات چاپ - پیش نمایش چاپ - سرصفحه و پا صفحه

۱۸ - كار با فرمول ها
مبانی كار با فرمول ها - اجزاء سازنده فرمول ها - ترتیب محاسبه عملگرها

۱۹ - منابع سلولی
منابع سلولی

۲۰ - كار با توابع
مبانی كار با توابع - عملگرهای توابع - كارایی محدوده های سلولی در توابع

۲۱ - خطاهای فرمول نویسی
خطاهای فرمول نویسی - انواع خطاهای فرمول نویسی

۲۲ - عملگرهای منطقی
عملگرهای منطقی

۲۳ - روش های درج توابع
روش Point & Click - درج توابع توسط نوار Ribbon - استفاده از Insert Function

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

-دوره پیشرفته

۱ - انواع منابع سلولی
منابع سلولی Relative - منابع سلولی مستقل

۲ - Worksheetها در فرمول
نقش Worksheetها در فرمول - به روز رسانی فرمول هایی با مرجع Workbook - ویرایش اتصالات

۳ - توابع
تابع SUM - توابع شمارشی - توابع حداقل و حداكثر - توابع میانگین - تابع MODE.MULT

۴ - ایجاد جداول
مبانی ایجاد جدول - نحوه ایجاد جدول

۵ - قالب بندی جداول
قالب بندی جداول - درج Table Style ها - تنظیمات Table Style

۶ - اعمال ویرایشی جداول
اعمال ویرایشی جداول - افزودن و حذف ستون ها - اصول انتخاب در جداول

۷ - مرتب سازی داده ها
اصول مرتب سازی داده ها - نحوه مرتب سازی داده ها

۸ - مبانی پیشرفته مرتب سازی
مرتب سازی چندگانه - مرتب سازی بر اساس رنگ

۹ - فیلتر كردن اطلاعات
فیلتر كردن مقادیر سلول ها - فیلترینگ هوشمند

۱۰ - كار با داده های تكراری
كار با داده های تكراری - حذف اتوماتیک داده های تكراری

۱۱ - اجرای محاسبات در جداول
اجرای محاسبات در جداول - محاسبات Dynamic - استفاده از عنوان ستون ها در فرمول

۱۲ - توابع ردیف Total
ردیف Total - تابع SUBTOTAL

۱۳ - ایجاد چارت ها
اصول ایجاد چارت ها - نحوه ایجاد یک چارت جدید

۱۴ - ویرایش چارت ها
سربرگ های ویرایشی - جابجایی چارت ها - ایجاد چارت های Standalone

۱۵ - به روز رسانی چارت ها
به روز رسانی چارت ها - تغییر چارت ها

۱۶ - چاپ چارت ها
چاپ چارت به همراه داده ها - چاپ چارت بدون چاپ داده ها - چاپ چارت های Standalone

۱۷ - انواع چارت ها
درج چارت های ستونی - انواع چارت های زیر مجموعه - انواع چارت های اصلی

۱۸ - Styleهای چارت ها
Styleهای چارت ها

۱۹ - مولفه های سازنده چارت ها
افزودن مولفه های سازنده چارت ها - افزودن عناوین به چارت - افزودن Legend - قابلیت Data Table - انتخاب مولفه های سازنده چارت ها

۲۰ - درج تصاویر
درج تصاویر

۲۱ - كار با Clip Artها
نحوه كار با Clip Artها - روش های درج و استفاده از Clip Artها

۲۲ - كار با Shapeها
درج Shapeها در Worksheet - استفاده از خطوط اتصالی - اصول گروه بندی Shapeها

۲۳ - كار با SmartArtها
اصول استفاده از SmartArtها - نحوه درج SmartArtها - تغییر در ساختار SmartArtها - قالب بندی مولفه های سازنده SmartArtها

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب